MainBanner
  Đăng nhập/Login
  Anh văn
Anh văn Tổng quát

 

Anh văn Tổng quát

   
Mục đích đào tạo, đối tượng và chương trình học Anh văn Tổng quát  
   

Mục đích:
Khi tham gia chương trình này, học viên sẽ được phát triển cả 4 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết để có thể phát triển khả năng sử dụng tiếng Anh trong học tập, làm việc hoặc giao dịch hằng ngày một cách thành thạo và nhuần nhuyễn.

Đối tượng:
Các học viên từ 12 tuổi trở lên muốn nâng cao toàn diện các kỹ năng tiếng Anh (nghe, nói, đọc, viết) để sử dụng trong học tập, giao tiếp hàng ngày.

Chương trình chi tiết:
Gồm 12 cấp lớp với thời gian 10 tuần (60 tiết) cho mỗi cấp lớp:

Trình độ Cấp lớp GV Việt

GV bản ngữ

Học phí/lớp (VNĐ)

Căn bản G1 3 buổi/ tuần   2.200.000
G2 2 buổi/ tuần 1 buổi/ tuần 2.200.000
Sơ cấp G3 2 1 2.200.000
G4 2 1 2.200.000
Sơ trung cấp G5 2 1 2.200.000
G6 2 1 2.200.000
G7 2 1 2.200.000
Trung cấp G8 2 1 2.200.000
G9 2 1 2.200.000
G10 2 1 2.200.000
Trung cao cấp G11 2 1 2.200.000
G12 2 1 2.200.000

Chứng chỉ:
Sau mỗi cấp học, học viên có thể đăng ký thi cuối cấp để lấy chứng chỉ của Đại học Cambridge.

In      [ Trở về ]
 
Các Anh văn đã đưa
   Anh văn giao tiếp quốc tế (TOEIC) (14:04 - 21/12/2011)
   Anh văn chuyên ngành (14:04 - 21/12/2011)
   Anh văn chuyên luyện Nghe - Nói (14:02 - 21/12/2011)

WEBSITE TRUNG TÂM ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC NGOẠI GIAO VÀ NGOẠI NGỮ
Địa chỉ: 87 Trần Quốc Thảo, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh